Harald Hardråde  ‎(I1405)‎
Given Names: Harald
Surname: Hardråde

Gender: MaleMale
      

Birth: 1015 45
Death: 1066 ‎(Age 51)‎

Personal Facts and Details
Birth 1015 45
AKA (Facts Pg) NOR

Globally unique Identifier B51517EF41306A47B03B66DDD334D0564D5F
Death 1066 ‎(Age 51)‎
Last Change 31 March 2009
View Details for ...

Parents Family  (F786)
Sigurd Halvdanson Syr
970 - 1018
Åsta Gudbrandsdotter
-
Harald Hardråde
1015 - 1066

Immediate Family  (F785)
Tora Torbergsdatter
-
Olav Kyrre
1050 - 1103
Magnus Haraldsson
1048 -


Notes

Note
Harald III "Hardråde" Sigurdsson 246,607
Born: 1015, Ringerike, Buskerud, NOR.
Married ‎(1)‎: Cir 1044
Married ‎(2)‎: 1047 or 1048
Died: 25 Sep 1066, Stamford Bridge, Yorkshire, England
General Notes:

Det var trønderne og deres norske forbundsfeller som vant over kong Olav, men det var danskene som høstet fruktene av seieren. Kong Knut innsatte sin sønn Svein, ennå bare barnet, til lydkonge i Norge, under formynderskap av moren, den angelsaksiske Ælfgifu, som nordmennene kalte Alfiva.

Nordmennene fikk snart merke at de var kommet fra asken i ilden. Danskene innførte nye lovbud, skatter og tyngsler av forskjellig og uhørt slag. En grusom hungersnød hjemsøkte Europa i begynnelsen av 1030-årene, og den rammet også Norge. De nye lovbudene gjorde danskene forhatt, bøndene oppnådde ikke den friheten de hadde kjempet for, høvdingene fikk ikke de fordelene de var blitt lovet, og harde nødsår festnet inntrykket av et ulykkebringende styre. I denne situasjon kunne helgenkongen i Trondheimen bli også et nasjonalt samlingsmerke - det han aldri hadde greid i levende live. Danskene ble jaget av landet, og med allmenn tilslutning ble Olavs sønn Magnus ‎(«den Gode»)‎ hentet fra Russland, hvor han var til fostring, og satt i kongesetet. Heretter var opposisjonen mot rikskongedømmet minimal. Etter ti år måtte Magnus finne seg i å dele kongemakten med onkelen Harald. Han hadde gjort krigerkarriere i Bysants. Magnus døde kort etter ‎(i 1047)‎, og Harald sto for riket alene i et snes år, helt til han falt under forsøket på å erobre England i 1066. Han ble fulgt av sønnen Olav Kyrre ‎(1066 - 1093)‎, sønnesønnen Magnus Barfot ‎(1093 - 1103)‎ og Barfotsønnene Øystein, Sigurd Jorsalfare og Olav.

HARALD THE RUTHLESS, Norwegian HARALD HARDRAADE, OR HARDRÅDE, king of Norway ‎(1045-66)‎. His harsh suppression of lesser Norwegian chieftains cost him their military support in his unsuccessful struggle to conquer DNK ‎(1045-62)‎.

The son of Sigurd Sow ‎(Syr)‎, a chieftain in eastern Norway, and of Estrid, mother of the Norwegian king Olaf II Haraldsson ‎(St. Olaf)‎, Harald fought at the age of 15 against the Danes with Olaf II in the celebrated Battle of Stiklestad ‎(1030)‎ in which Olaf was killed. He then fled to Russia, where he served under the grand prince of Kiev, Yaroslav I the Wise, whose daughter Elizabeth he later married. After enlisting in the military service of the Byzantine emperor Michael IV ‎(reigned 1034-41)‎, he fought with the imperial armies in Sicily and Bulgaria and is said to have made a pilgrimage to Jerusalem. His military exploits under Michael IV were described by both Byzantine and Norse medieval historians.

When Harald returned to Norway in 1045, he agreed to share the Norwegian throne with the reigning king, his nephew Magnus I Olafsson. Harald became sole ruler in 1047, when Magnus died in a military expedition that the two rulers had launched against DNK. He spent the next 15 years attempting to wrest the Danish throne from Sweyn ‎(Svein)‎ II. After Sweyn's defeat in the Battle of Niz ‎(1062)‎, the two rulers recognized each other as sovereign in their respective countries. Harald also quarreled with Pope Alexander II and Adalbert, the archbishop of Bremen and the Holy Roman emperor's vicar for the Scandinavian countries. Harald antagonized the two prelates by maintaining the independence of the Norwegian church.

Harald expanded Norway's colonial possessions in the Orkney, Shetland, and Hebrides islands and in 1066 attempted to conquer England, allying himself with the rebel earl Tostig against the new English king, Harold II. After gaining initial victories, Harald's forces were routed by the English king in September 1066 at Stamford Bridge, where Harald was killed. His son Magnus ‎(c. 1048-69)‎ succeeded him and ruled jointly with Olaf III, another of Harald's sons, until Magnus' death in 1069.

Events:

1. Acceded; 1046. King of Norway.

Marriage Information:

Hardråde married Ellisif of Gårdarike, daughter of Jaroslav I the Wise of Novgorod and Ingegjerd Olavsdatter, circa 1044. ‎(Ellisif of Gårdarike was born circa 1032.)‎

Marriage Information:

Hardråde also married Tora Torbergsdatter of Giske, daughter of Torberg Arnesson på Giske and Ragnhild Erlingsdatter, 1047 or 1048.

View Notes for ...


Sources
There are no Source citations for this individual.

View Sources for ...


Media
There are no media objects for this individual.
View Media for ...


Family with Parents
Father
Sigurd Halvdanson Syr ‎(I1407)‎
Birth 970
Death 1018 ‎(Age 48)‎
Mother
#1
Harald Hardråde ‎(I1405)‎
Birth 1015 45
Death 1066 ‎(Age 51)‎
Family with Tora Torbergsdatter
Harald Hardråde ‎(I1405)‎
Birth 1015 45
Death 1066 ‎(Age 51)‎
Wife
Tora Torbergsdatter ‎(I1409)‎
Birth Giske, , NOR
#1
Son
Olav Kyrre ‎(I1403)‎
Birth 1050 35
Death 1103 ‎(Age 53)‎
-2 years
#2
Son
Magnus Haraldsson ‎(I1406)‎
Birth 1048 33